twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - september 2016

Produktionstidspunkt: 2016-10-03

Varmeste siden 1874 (med september 1999 og 2006). September blev varmere end august, hvilket kun er sket én gang før siden 1874, nemlig i 1949. Solrigeste siden 1920 (med september 2002) og tør. Landsdækkende varmebølge og pletvise hedebølger 11.-15. september Flere sommerdøgn end august. Midlet af de daglige maksimum- og minimumtemperaturer hhv. det højeste og det 3. højeste siden 1953. Syvende højeste laveste minimumtemperatur, temperatur (sammen med september 1923,1946 og 2004) og den femte højeste maksimumtemperatur siden 1874. Vådt i start og slut af måneden og den 4. meget våd. Ingen registreret frost. Storm i vindstødene ved flere stationer på den jyske vestkyst den 29. september.

September 2016 fik en døgnmiddeltemperatur på 16,2°C for landet som helhed. Det er 3,5°C over normalen beregnet for perioden 1961-90 (12,7°C), og 2,5°C varmere end det seneste 10 års gennemsnit på 13,7°C, beregnet for perioden 2006-2015. September 2016 oppebærer derved sammen med september 2006 og september 1999 rekorden med 16,2°C. Den koldeste september var i 1877 med 10,0°C. September blev også varmere end august 2016, der blev 16,1°C. Det er kun sket én gang før siden 1874, nemlig i 1949.

Top 10 for september middeltemperaturer er nu:

1) 16,2°C (1999,2006,2016)
4) 16,1°C (1949)
5) 15,5°C (1947)
6) 14,7°C (1934,2002)
8) 14,6°C (2014)
9) 14,5°C (1884,2005)

Siden 2006, har døgnmiddeltemperaturen for september i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

16,2

12,9

12,9

14,1

12,6

14,1

13,0

13,1

14,6

13,2

16,2

Landets højeste temperatur på 29,9°C blev målt nær Ribe i Sønderjylland den 13. september. Månedens laveste temperatur på 1,9°C blev målt den 27. september i Midtjylland. Derved fik vi heller ikke i år registreret sæsonens første meteorologiske frost (målt i 2 meters højde) i september, nøjagtig ligesom de sidste tre år.

Der var landsdækkende varmebølge og pletvise hedebølger 11.-15. september. Når gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 25°C, er der varmebølge. Når mere end 50% af en regions areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en regional varmebølge. Når mere end 50% af Danmarks areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en landsdækkende varmebølge. Samme definition gælder for hedebølger, bare med temperaturgrænsen 28°C.

September 2016 bød for landet som helhed på 2,6 sommerdøgn, defineret ved at temperaturen skal overstige 25°C. Det er meget over 1961-90 normalen, der er på 0,1 sommerdøgn. Det er også over, hvad der blev registreret i august 2016, der for landet som helhed bød på 2,2 sommerdøgn,

At september 2016 var en varm måned, vidner også midlet af de daglige maksimum- og minimumtemperaturer samt laveste minimum- og højeste maksimumtemperatur. Hvad angår midlet af de daglige maksimumtemperaturer var det for september 2016 det højeste, siden disse målinger blev landsdækkende i 1953. Hvad angår midlet af de daglige minimumtemperaturer var det tredjehøjest siden 1953. Det blev tillige den syvende højeste laveste minimumtemperatur, temperatur (sammen med september 1923,1946 og 2004) og den femte højeste maksimum temperatur, siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Top 10 for september måneder for midlet af de daglige minimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 13,1°C (2006)
2) 12,7°C (1999)
3) 11,8°C (2016)
4) 11,0°C (1998,2014)
6) 10,8°C (1955,2011)
8) 10,5°C (1961)
9) 10,4°C (2005,2009)

Top 11 for september måneder for midlet af de daglige maksimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 20,5°C (2016)
2) 20,2°C (1999)
3) 20,0°C (2006)
4) 18,8°C (2002)
5) 18,5°C (2005)
6) 18,4°C (1969,2014)
8) 18,3°C (1959)
10) 18,2°C (1958,1961,1975)

Top 10 for september måneder for højeste maksimumtemperatur er angivet nedenfor.

1) 32,3°C (1906)
2) 32,2°C (1886)
3) 31,6°C (1947)
4) 31,0°C (1880)
5) 29,9°C (2016)
6) 29,6°C (1991)
7) 29,5°C (1983)
8) 29,2°C (1949)
9) 29,1°C (1919)
10) 29,0°C (1898)

Top 10 for september måneder for laveste minimumtemperatur er angivet nedenfor.

1) 4,3°C (2006)
2) 3,8°C (2011)
3) 3,1°C (1884)
4) 2,9°C (1917)
5) 2,7°C (2001)
6) 2,2°C (1965)
7) 1,9°C (1923,1946,2004,2016)

Regionerne Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster og Bornholm var varmest med 16,6°C hver især i gennemsnit, mens region Nordjylland var koldest med 15,5°C i gennemsnit.

Temperaturen i Danmark i september 2016. Grafik Mikael Scharling.

Der faldt i gennemsnit 35 millimeter regn ud over landet i september 2016. Det er 38 millimeter eller 52% under normalen (1961-90; 73 millimeter) og også 38 millimeter eller 52% under det seneste 10 års gennemsnit (2006-2015; 73 millimeter).

Måneden startede og sluttede lidt vådt, ellers har det været relativt tørt. Den 4. september passerede et omfattende lavtryk Danmark. Det gav både skybrud og kraftig regn. Der kom mange steder over 35 millimeter regn den dag. Stevns og Næsted toppede med omkring 51 millimeter.

Nedbøren var ujævnt fordelt med mest nedbør til Syd-og Sønderjylland, som fik 119 millimeter for regionen i gennemsnit. Region Vest- og Sydsjælland/Lolland/Falster fik mindst nedbør med 56 millimeter for regionen i gennemsnit.

Siden 2006, har nedbørstallene (mm) for september i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

36

85

65

45

73

92

98

92

54

94

35

Rekorden for vådeste september er på 162 millimeter fra 1994. Den tørreste september er fra 1933, hvor der blot faldt 18 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Nedbøren i Danmark i september 2016. Grafik Mikael Scharling.

Solen skinnede i gennemsnit 201 timer ud over landet i september 2016, hvilket er 73 timer eller 57% over normalen (1961-90; 128 timer). En sammenligning med det seneste 10 års gennemsnit (2006-2015; 151 timer) fortæller, at Solen har skinnet 50 timer eller 33% over det seneste 10 års gennemsnit.

Siden 2006 har solskinstallene (timer) for september i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

188

145

145

160

146

135

115

136

171

164

201

Med 201 soltimer er september den solrigeste (sammen med september 2002) siden de landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Bundrekorden er fra 1998 med kun 74 timer.

1) 201 timer (2002,2016)
3) 195 timer (1959)
4) 193 timer (2004)
5) 188 timer (2006)
6) 182 timer (1939)
7) 181 timer (2005)
8) 175 timer (1936)
9) 174 timer (1947)
10) 171 timer (2014)

Mest sol fik region Fyn med 213 soltimer i gennemsnit, mens der i region Midt-/Vestjylland var mindst med 191 soltimer i gennemsnit.

Soltimer i Danmark i september 2015. Grafik Mikael Scharling.

Nedenstående tabel giver et lille vindbillede for hele september 2016 fra 3 udvalgte kyststationer, der generelt viser, at september her i kystregionerne var noget mindre blæsende fra hovedsagelig syd-sydvestlige retninger (Skagen Fyr) og hovedsagelig syd-sydøstlige retninger (Hvide Sande og Gedser Fyr). Middelvindhastigheden for landet som helhed blev for september 2016 beregnet til 3,8 m/s (1961-90 normal 5,8 m/s). Den 29. september var der storm i vindstødene ved flere stationer på den jyske vestkyst. 10- minutters middelvinden nåede ved samme lejlighed op på hård kuling en del steder ved de danske kyster.

Station*

Middel vindhast.
m/s

Middelvindretning 
Grader (hvorfra vinden blæser)

Højeste middelvindhastighed
m/s

Højeste vindstød
m/s

Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s

Skagen Fyr

5,8 (7,6)

201 (240/13%)

16,0 (23,2)

23,5

10

Hvide Sande

5,7 (7,2)

178 (300/16%)

15,3 (26,2)

24,6

7

Gedser

5,2 (7,2)

166 (270/17%)

16,0 (22,1)

21,6

4

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

Landstal september 2016, samt normal for perioden 1961-90 og gennemsnittet for 2006-2015.

Parameter September 2016 Normal 1961-90 Gennemsnit 2006-15
Middeltemperatur 16,2 °C 12,7 °C 13,7 °C
Nedbør 35 mm 73 mm 73 mm
Soltimer 201 timer 128 timer 151 timer

Klimatal for de danske kommuner - september 2016

Kommune

Middeltemperatur (°C)

Nedbørsum (mm)

Solskinsum (timer)

Albertslund

16.4

29.1

210.6

Allerød

16.0

26.6

212.8

Assens

17.0

36.2

215.0

Ballerup

16.4

32.0

212.1

Billund

16.0

37.0

197.7

Bornholm

16.6

46.9

209.5

Brøndby

16.8

30.7

216.4

Brønderslev

15.2

25.4

195.7

Dragør

16.9

27.3

221.6

Egedal

16.1

32.1

211.3

Esbjerg

16.6

41.9

207.1

Fanø

17.0

45.9

217.3

Favrskov

15.9

17.8

198.0

Faxe

16.1

48.2

199.3

Fredensborg

16.0

22.1

213.6

Fredericia

16.5

34.3

210.8

Frederiksberg

17.1

27.0

220.7

Frederikshavn

15.6

26.5

200.6

Frederikssund

16.2

28.4

209.7

Furesø

16.1

30.7

212.7

Faaborg-Midtfyn

16.8

42.1

213.3

Gentofte

16.6

38.8

220.4

Gladsaxe

16.6

34.4

214.9

Glostrup

16.6

29.2

212.6

Greve

16.2

28.2

208.8

Gribskov

16.0

25.2

212.5

Guldborgsund

17.0

31.4

212.4

Haderslev

16.3

45.4

203.5

Halsnæs

16.3

28.4

211.0

Hedensted

15.9

29.7

206.4

Helsingør

16.0

23.4

215.2

Herlev

16.5

31.3

213.2

Herning

15.9

41.9

193.3

Hillerød

16.0

21.2

212.1

Hjørring

15.4

32.6

197.6

Holbæk

16.2

41.1

206.8

Holstebro

16.1

41.5

192.3

Horsens

15.7

27.3

204.5

Hvidovre

16.9

29.2

219.3

Høje-Taastrup

16.1

28.4

207.8

Hørsholm

16.1

25.5

214.5

Ikast-Brande

15.6

38.2

196.4

Ishøj

16.4

30.5

211.5

Jammerbugt

15.4

25.1

192.1

Kalundborg

16.7

41.1

208.2

Kerteminde

16.8

39.0

214.9

Kolding

16.4

34.4

204.5

Københavns

17.0

27.1

220.8

Køge

16.0

30.7

199.6

Langeland

17.4

54.6

207.7

Lejre

16.0

29.6

205.0

Lemvig

16.7

35.6

191.2

Lolland

17.1

41.6

207.7

Lyngby-Taarbæk

16.4

33.4

216.6

Læsø

16.4

10.5

209.0

Mariagerfjord

15.7

18.4

192.0

Middelfart

16.9

30.4

215.9

Morsø

16.4

30.9

186.2

Norddjurs

16.3

14.6

206.3

Nordfyn

16.6

33.1

214.6

Nyborg

16.8

34.6

210.8

Næstved

16.1

49.8

198.5

Odder

16.0

22.0

213.6

Odense

16.5

41.6

213.1

Odsherred

16.6

42.4

210.2

Randers

15.8

16.1

196.1

Rebild

15.5

22.3

189.9

Ringkøbing-Skjern

16.4

40.0

193.7

Ringsted

16.0

36.3

200.6

Roskilde

16.0

27.6

205.4

Rudersdal

16.2

29.3

214.9

Rødovre

16.8

27.9

215.0

Samsø

16.8

24.6

226.5

Silkeborg

15.7

30.8

196.0

Skanderborg

15.7

24.2

201.1

Skive

16.0

29.8

188.6

Slagelse

16.5

37.6

197.1

Solrød

16.0

26.2

203.8

Sorø

16.2

37.1

200.1

Stevns

16.2

47.1

202.3

Struer

16.2

38.6

190.5

Svendborg

17.1

48.9

210.5

Syddjurs

16.4

13.4

207.0

Sønderborg

17.3

57.4

211.4

Thisted

16.4

31.0

186.0

Tønder

16.6

64.2

202.3

Tårnby

16.9

27.4

221.5

Vallensbæk

16.7

30.2

214.9

Varde

16.5

37.0

198.8

Vejen

16.2

41.5

200.8

Vejle

16.0

38.8

201.2

Vesthimmerland

15.6

25.9

187.8

Viborg

15.8

21.2

189.7

Vordingborg

16.8

42.5

208.5

Ærø

17.3

54.2

211.5

Aabenraa

16.5

68.5

193.3

Aalborg

15.3

24.7

194.3

Aarhus

15.8

17.9

204.4

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 3. oktober 2016

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder