twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - vinteren 2012-2013

Lang og kølig vinter 2012-2013 med lille underskud af nedbør og sol.

Kalendervinteren 2012/2013 (december, januar og februar) endte med en middeltemperatur på 0,0 °C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,5°C under normalen beregnet på perioden 1961-90 (normal 0,5°C) og hele 1,9°C koldere end gennemsnittet beregnet på perioden 2001-10, der er på 1,9°C.

Vinteren 2012/2013 startede køligt og var i de første to måneder præget af længerevarende kolde og varme perioder, der afløste hinanden. Februar var generelt kold, med mindre udsving end de foregående vintermåneder. Alle månederne lå under 2001/2010 gennemsnittet.

Siden 2001, har vinterens middeltemperatur (°C) for Danmark som helhed set således ud:

Vinter 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13
Temp (°C) 2,0 2,7 -0,2 2,0 2,7 0,8 4,7 4,1 1,5 -1,5 -1,3 2,0 0,0

Af ovenstående tabel fremgår det, at på trods af at vinteren 2012/2013 var relativ kold, skal vi kun få år tilbage, nemlig til vintrene 2009/2010 og 2010/2011 for at finde vintre der var en del koldere.

Den varmeste vinter DMI har registreret skal vi heller ikke langt tilbage for at finde. Det var nemlig vinteren 2006/2007 med 4,7°C som helhed. De koldeste registrerede vintre er fra 1939/1940 og 1962/1963, begge med et snit på -3,5°C. De landsdækkende målinger startede i 1874.

Den højeste temperatur i vinteren 2012/2013 blev 10,0°C målt nær Sønderborg på Als den 25. december. Den laveste temperatur, -17,6°C, blev målt den 16. januar 2013 syd for Roskilde på Sjælland.

Antal frostdøgn blev 57. Det er tæt på normalen for 1961-90, der er 53 døgn.

I vinteren 2012/2013 blev region Bornholm varmest med 0,6°C for regionen som gennemsnit (normal 0,7°C), mens region Nordjylland blev koldest med -0,5°C i gennemsnit for regionen (normal 0,4°C).

I gennemsnit ud over landet faldt der 157 millimeter nedbør i vinteren 2012/2013. Det er kun 4 millimeter eller 2% under normalen for 1961-90 (161 millimeter) og 23 millimeter eller 13% under gennemsnittet 2001/2010 (180 millimeter).

Siden 2001, har vinterens nedbør (mm) for Danmark som helhed set således ud:

 

Vinter 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13
Nedb. (mm) 164 259 91 210 179 132 319 200 107 140 126 208 157

Selvom vinteren 2012/2013 samlet set ikke adskilte sig markant fra middelværdien for 2001-2010, var der stor variation månederne imellem. December blev således relativ våd med 26% over 2001-2010 middeltallet, januar var normal, mens februar var meget tør med blot 43% af den nedbør der i gennemsnit faldt i perioden 2001-2010.

Vinteren 2006/2007 med hele 319 millimeter er den vådeste vinter registreret siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Den tørreste vinter er fra 1946-1947, hvor der blot faldt 46 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

I vinteren 2012/2013 kom der mest nedbør på Bornholm med 197 millimeter i gennemsnit (1961-90 normal 142 millimeter), mens der i regionen København og Nordsjælland kom mindst med 123 millimeter i gennemsnit (1961-90 normal 131 millimeter).

På landsplan skinnede solen i gennemsnit i 144 timer i vinteren 2012/2013, hvilket er 11 timer eller 7% under normalen for 1961-90 (155 timer). Sammenlignes med gennemsnittet for 2001-2010 har solen skinnet 15 timer eller 9% mindre (159 timer).

Siden 2001, har vinterens solskinsum (timer) for Danmark som helhed set således ud:

Vinter 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13
Sol (timer) 157 162 165 191 206 173 124 126 129 160 205 229 144

Den solrigeste vinter er fra 1931-1932 med 243 soltimer, mens den solfattigste er fra 1925-1926 med 81 timer. I vinteren 2012/2013 fik region Nordjylland mest sol med 167 timer i gennemsnit (1961-90 normal 153 timer). Region Bornholm fik markant mindre sol end resten af landet og endte med blot 85 soltimer i gennemsnit (1961-90 normal 133 timer).

Julevejret 2012 blev vådt med temperaturer over frysepunktet, meget lidt sol og vinde fra sydvestlige retninger. Det blev ikke landsdækkende hvid jul i 2012, på trods af landsdækkende snefald lillejuleaftensdag.

Landstal vinteren 2012/2013, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2001-2010.

 

Parameter December 2012 Normal 1961-90 Dekade-normal 2001-10
Middeltemperatur 0,2°C 1,6°C 2,2°C
Nedbør 78 mm 66 mm 61 mm
Soltimer 45 timer 43 timer 45 timer

 

 

Parameter Januar 2013 Normal 1961-90 Dekade-normal 2001-10
Middeltemperatur 0,1°C 0,0°C 1,5°C
Nedbør 57 mm 57 mm 66 mm
Soltimer 49 timer 43 timer 47 timer

 

 

Parameter Februar 2013 Normal 1961-1990 Dekade-normal 2001-10
Middeltemperatur -0,4°C 0,0°C 1,2°C
Nedbør 22 mm 38 mm 50 mm
Soltimer 51 timer 69 timer 71 timer
ParameterVinter 2012-2013Normal 1961-1990Dekade-normal 2001-10
Temperatur0,0°C0,5°C1,9°C
Nedbør157 mm161 mm180 mm
Soltimer144 timer155 timer159 timer

For yderligere information kontakt Data- og Klimainformation.

Af klimatolog Mikael Scharling

© DMI, 1. marts 2013, opdateret 5. marts med kvalitetssikrede tal.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder