twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - vinteren 2014-2015

Syvende vådeste siden 1874. Pænt overskud af varme med niende mindste antal frostdøgn. Nær normal solskinsmæssigt. Seks blæsevejr ramte landet, to i december, tre i januar og ét i februar. Ud af dem kom de tre fra januar på den danske stormliste.

December 2014 blev den fjerde vådeste med pænt overskud af varme og vinterligt vejr i den sidste uge. Januar 2015 havde overskud af varme og nedbør i forhold til klimanormalen og perioden 2001-2010 med gennemsnitligt solskin Den var mild og våd i første halvdel og koldere sidste halvdel med frost og lidt sne. Februar 2015 blev varmere, tørrere og solfattigere i forhold til både normal 1961-1990 og gennemsnit 2001-2010.

Produktionstidspunkt: 2015-02-03

Kalendervinteren 2014-2015 (december, januar og februar) endte med en middeltemperatur på 2,8°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 2,3°C over normalen beregnet på perioden 1961-90 (normal 0,5°C) og 0,9°C varmere end gennemsnittet beregnet på perioden 2001-10, der er på 1,9°C. 

Alle tre vintermåneder lå temperaturmæssigt både over 1961-1990 og 2001-2010 gennemsnittet.

December 2014 havde pænt overskud af varme, blev fjerde vådeste og med vinterligt vejr i den sidste uge. Januar 2015 havde overskud af varme, blev niende vådeste med gennemsnitligt solskin Den var mild og våd i første halvdel og koldere sidste halvdel med frost og lidt sne. Februar 2015 havde både overskud af varme, nedbør og solskin.

Siden 2000-2001, har vinterens middeltemperatur (°C) for Danmark som helhed set således ud:

0/1

1/2

2/3

3/4

4/5

5/6

6/7

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

2,0

2,7

-0,2

2,0

2,7

0,8

4,7

4,1

1,5

-1,5

-1,3

2,0

0,0

3,7

2,8

Vinteren 2014-2015 endte på en trettende plads (sammen med 1898-1899 og 1994-1995) i rækken af varme vintre siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. Den varmeste vinter DMI har registreret, skal vi ikke langt tilbage for at finde. Det var nemlig vinteren 2006-2007 med 4,7°C som helhed. De koldeste registrerede vintre er fra 1939-1940 og 1962-1963, begge med et snit på -3,5°C.

Den højeste temperatur i vinteren 2014-2015 blev 11,3°C målt ved Sønderborg Lufthavn på Als den 19. december 2014. Den laveste temperatur på -15,3°C blev målt den 29. december 2014 ved Roskilde Lufthavn på Sjælland.

Vinterens samlede antal frostdøgn blev 27,2 for landet som helhed. Det er under normalen for 1961-90, der er 53 døgn og det niende mindste antal siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. Alle 3 måneder havde nogenlunde lige mange frostdøgn. Bund 10 for vinterens antal frostdøgn er angivet nedenfor.

1) 16,0 (1988-1989)
2) 18,4 (2007-2008)
3) 19,8 (2006-2007)
4) 20,3 (2013-2014)
5) 22,0 (1989-1990)
6) 24,0 (1974-1975)
7) 25,1 (1924-1925)
8) 27,0 (1987-1988)
9) 27,2 (2014-2015)
10) 29,0 (1973-1974)

I vinteren 2014-2015 blev regionerne Fyn, Syd-/Sønderjylland og Midt-/Vestjylland varmest med 3,0°C for regionerne hver især som gennemsnit, mens region Nordjylland blev koldest med 2,5°C i gennemsnit for regionen.

Temperaturen i Danmark i vinteren 2014-2015. Grafik Mikael Scharling.

Vinteren 2006-2007, med hele 319 millimeter, er den vådeste vinter registreret siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Den tørreste vinter er fra 1946-1947, hvor der blot faldt 46 millimeter nedbør. 

Siden 2000-2001, har vinterens nedbør (mm) for for Danmark som helhed set således ud:

0/1

1/2

2/3

3/4

4/5

5/6

6/7

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

164

259

91

210

179

132

319

200

107

140

126

208

157

222

245

December 2014 og januar 2015 var vådere end normalt, februar tørrere. December 2014 blev sammen med 1993 den fjerde vådeste december siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Januar blev den 9. vådeste januar DMI har registreret.

I vinteren 2014-2015 kom der mest nedbør i region Syd- og Sønderjylland med 291 millimeter i gennemsnit, mens der i region København og Nordsjælland kom mindst med 199 millimeter i gennemsnit.

Nedbøren i Danmark i vinteren 2014-2015. Grafik Mikael Scharling.

På landsplan skinnede solen i gennemsnit i 153 timer i vinteren 2014-2015, hvilket er 2 timer eller 1% under normalen for 1961-90 (155 timer). Sammenlignes med gennemsnittet for 2001-2010 har solen skinnet 6 timer eller 4% mindre (159 timer).

Den solfattigste vinter er fra 1925-1926 med 81 timer. Den solrigeste vinter er fra 1931-1932 med 243 soltimer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Alle tre vintermåneder 2014-2015 var solskinsmæssigt nær normalen. 

Siden 2000-2001, har vinterens solskinstal (timer) for for Danmark som helhed set således ud:

0/1

1/2

2/3

3/4

4/5

5/6

6/7

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

157

162

165

191

206

173

124

126

129

160

205

229

144

127

153

I vinteren 2014-2015 fik region Syd-/Sønderjylland mest sol med 159 timer i gennemsnit. Region Nordjylland fulgte lige efter med 158 timer. Region Bornholm fik mindst med 137 soltimer i gennemsnit.

Soltimer i Danmark i vinteren 2014-2015 i vinteren 2014-2015. Grafik Mikael Scharling.

Seks blæsevejr ramte landet i løbet af vinteren 2013-2015. Ud af dem kom de tre af dem på den danske stormliste. To af blæsevejrene ramte Danmark i december 2014. Det første ramte 9-10. december med højeste middelvind på 23,4 m/s og højeste vindstød på 29,0 m/s, begge målt ved Røsnæs fyr. Det andet passerede 12-13. december og den højeste middelvind var her 22,1 m/s og højeste stød 29,5 m/s, begge målt ved Hammer Odde Fyr. Ingen af blæsevejrene kom på den danske stormliste.

Det svenske meteorologiske og hydrologiske Institut, SMHI, udsendte 11. december varsel om storm i Kattegat, Skåne, Halland og Kronberg, og i den forbindelse navngav SMHI stormen Alexander. Ifølge den samarbejdsaftale, som DMI og SMHI har indgået omkring navngivning af storme, adopterer vi hinandens navngivning i de tilfælde, hvor begge lande berøres.

Tre blæsevejr ramte Danmark i januar 2015. Den 2-3. januar passerede et blæsevejr landet. Det blev ikke navngivet. Det blev på DMI’s stormliste klassificeret som en regional w1. Noget usædvanligt passerede en uge senere 9-11. januar to blæsevejr lige efter hinanden, nemlig Dagmar og Egon. Dagmar rasede i 12 timer med højeste 10-minutters middelvind på 25,7 m/s målt ved Kegnæs Fyr og højeste vindstød på 35,0 m/s (orkanstyrke) ved Vojens. Den blev på DMI’s stormliste klassificeret som en regional w1. Egon var mere potent og varede omkring 30 timer med højeste 10-minutters middelvind på 29,2 m/s (stærk storm) målt i Hirtshals og højeste vindstød på 38,6 m/s (orkanstyrke) på Sjællands Odde. Den blev klassificeret som en regional w2 på DMI’s stormliste.

Danmark fik en blæsende weekend 7-8. februar med vindstød af stormstyrke flere steder. Et dybt lavtryk bevægede sig lørdag ind over Nordskandinavien fra vest. I Norge blev stormen kaldt Ole. Vi fik her i landet en snert af stormen at føle. Under lørdagens og søndagens blæst var den højeste 10-minutters gennemsnitsvind 21,2 m/s og blev målt ved Gilleleje. Søndag formiddag fik Esbjerg det kraftigste vindstød med 29,4 m/s. Blæsevejret blev ikke klassificeret på DMI’s stormliste.

Juleaftensdag 2014 var regnfuld ved temperaturer omkring 5 grader og meget lidt sol. Vinden var generelt let til jævn fra det vestlige hjørne. Det blev ikke landsdækkende hvid jul i 2014. Som et plaster på såret kom sneen nordfra ned over landet i løbet af julenat og meget af Danmark vågnede op til et hvidt landskab 1. juledag. Det var startskuddet til vinterligt vejr, der spredte julestemning over det ganske land frem til nytår, hvor det smeltede væk igen lige inden årsskiftet.

Landstal december 2014, samt normalen for 1961-90 og dekade-normalen 2001-2010

Parameter December 2014 Normal 1961-90 Dekade-normal 2001-10
Middeltemperatur 3,3°C 1,6°C 2,2°C
Nedbør 118 mm 66 mm 61 mm
Soltimer 46 timer 43 timer 45 timer

Landstal januar 2015, samt normalen for 1961-90 og dekade-normalen 2001-2010

Parameter Januar 2015 Normal 1961-90 Dekade-normal 2001-10
Middeltemperatur 3,0°C 0,0°C 1,5°C
Nedbør 97 mm 57 mm 66 mm
Soltimer 48 timer 43 timer 47 timer

Landstal februar 2015, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2001-2010

Parameter Februar 2015 Normal 1961-90 Gennemsnit 2001-10
Middeltemperatur 2,1°C 0,0°C 1,2°C
Nedbørsum 30 mm 38 mm 50 mm
Soltimesum 60 timer 69 timer 71 timer

Landstal vinteren 2014-2015, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2001-2010

Parameter Vinter 14-15 Normal 1961-90 Gennemsnit 2001-10
Middeltemperatur 2,8°C 0,5°C 1,9°C
Nedbørsum 245 mm 161 mm 180 mm
Soltimesum 153 timer 155 timer 159 timer

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 2. marts 2015

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder