twitter google+ facebook

Vejrekstremer i Danmark

Registreret siden 1874, opdateret 8. januar 2019 med ny rekord for soltimer i 2019.

Til toppen

Dato og lokalitet for absolut højeste temperatur siden 1874:

Måned År Dag Temp°C Lokalitet Amt
JAN 2005 10. 12,4 Sønderborg Sønderjylland
FEB 1990 24. 15,8 København Københavns
MAR 1990 18. 22,2 Karup Viborg
APR 1993 27. 28,6 Holbæk Vestsjællands
MAJ 1892 27. 32,8 Herning Ringkøbing
JUN 1947 29. 35,5 Hillerød Frederiksborg
JUL 1941 10. 35,3 Erslev/Mors Viborg
1941 12. 35,3 Studsgård Ringkøbing
AUG 1975 10. 36,4 Holstebro Ringkøbing
SEP 1906 3. 32,3 Randers Århus
OKT 2011 1. 26,9 St. Jyndevad Sønderjyllands
NOV 1968 2. 18,5 Faksinge v/Præstø Storstrøms
DEC 1953 5. 14,5 Nordby/Fanø Ribe

Dato og lokalitet for absolut laveste temperatur siden 1874:

Måned År Dag Temp.°C Lokalitet Amt
JAN 1982 8. -31,2 Hørsted/Thy Viborg
FEB 1942 8. -29,0 Brande Ringkøbing
MAR 1888 6. -27,0 Søndersted v/Holbæk Vestsjællands
APR 1922 3. -19,0 St. Vildmose Nordjyllands
MAJ 1900 14. -8,0 Gludsted Plantage Århus
JUN 1936 2. -3,5 Klosterhede Plantage Ringkøbing
JUL 1903 16. -0,9 Gludsted Plantage Århus
AUG 1885 29. -2,0 Varde Ribe
SEP 1886 25. -5,6 Ålborg Nordjyllands
OKT 1880 30. -11,9 Thorstedlund Nordjyllands
NOV 1973 30. -21,3 Egvad v/Tarm Ringkøbing
DEC 1981 17. -25,6 Døvling Ringkøbing

Til toppen

Koldeste og varmeste årstider og år

Periode Koldeste (år) Varmeste (år)
Forår 2,9°C (1888) 9,0°C (2007)
Sommer 13,4°C (1987) 17,7°C (1997, 2018)
Efterår 6,7°C (1922)
6,7°C (1952)
12,2°C (2006)
Vinter -3,5°C (1940)
-3,5°C (1963)
4,7°C (2007)
År 5,9°C (1879) 10,0°C (2014)

For vinter er opgivet år for januar, februar.

 

Til toppen

Solfattigste og Solrigeste årstider og år

Periode Solfattigste (år) Solrigeste (år)
Forår 269 timer (1983) 663 timer (2008)
Sommer 396 timer (1987) 802 timer (2018)
Efterår 166 timer (1976) 407 timer (2005)
Vinter 81 timer (1926) 243 timer (1932)
År 1.287 timer (1987) 1.905 timer (2018)

Registrering af soltimer

DMI observerer nu antallet af solskinstimer ved hjælp af globalstrålingsmåling målt med pyranometer i stedet for ved hjælp af solautograf. Globalstråling registreres hele døgnet, også om natten, men solskinstimer beregnes, når Solen er tre grader over horisonten.

Det observerede antal solskinstimer vil derfor være mindre end det antal timer Solen faktisk er på himlen.

Den nye metode er mere præcis end den gamle metode, men det betyder samtidigt, at de nye og gamle solskinstimemålinger ikke direkte kan sammenlignes. De nye værdier er typisk lavere i sommermånederne og højere i vinternmånederne end de gamle værdier.

Tallene i ekstremdiagrammerne svarer til den nye målemetode.

Forskellen i solskinstimer målt med hhv. gammel og ny metode er beskrevet i Ellen Vaarby Laursen and Stig Rosenørn: Landstal af solskinstimer for Danmark, 1920-2002. DMI Teknisk Rapport 03-19 (pdf, 449 kb).

Til toppen

Tørreste og Vådeste årstider og år

Periode Tørreste (år) Vådeste (år)
Forår 46 mm (1974) 285 mm (1983)
Sommer 49 mm (1976) 323 mm (1980)
Efterår 105 mm (1920) 327 mm (1967)
Vinter 46 mm (1947) 319 mm (2007)
År 466 mm (1947) 905 mm (1999)

Andre meteorologiske ekstremer.
Højeste lufttryk:
1062,2 hPa 23. januar 1907 Skagen/København
Laveste lufttryk:
943,5 hPa 20. februar 1907 Skagen
Højeste vindhastighed (middelvind målt over 10 minutter):
39,5m/sek (142,2 km/t) 28.oktober 2013 Røsnæs Fyr
Andre vindekstremer (middelvind målt over 10 minutter):
51,4 m/sek (185 km/t) 3. december 1999 Borerig Mærsk Endeavour
55°30' N 05°00' Ø
målt 48 m over havoverfladen.
Højeste vindstød:
53,5 m/sek (192,6 km/t) 28. oktober 2013 Kegnæs Fyr
Andre vindstødsekstremer:
59,2 m/sek (213 km/t) 3. december 1999 Borerig Mærsk Endeavour
55°30' N 05°00' Ø
målt med håndholdt anemometer
40 m over havoverfladen.
Største nedbørmængde inden for 24 timer:
168,9 mm 8.-9. juli 1931 Marstal på Ærø
Højeste vandstand:
6,12 m 1634 Ribe
5,33 m 1825 Ribe
5,12 m 3. december 1999 Ribe

Kommentar til 3. december 1999:

Under orkanen brød vandstandsmåleren i Ribe ned, så vandstanden kan have været højere. Den anførte vandstand indtraf ved lavvande, var den derimod indtruffet ved højvande, ville den antageligt være nået op omkring rekordhøjden fra 1634.