twitter google+ facebook

Om flyvevejr

Selvbriefing

Flyvemeteorologiske data til brug for flyveplanlægning kan indhentes via Internettet. Oplysningerne findes på http://www.northavimet.com.

Adgang til selvbriefingfaciliteter

Adgang er forbeholdt luftfartsbrugere til planlægning af flyvninger, der opererer fra flyvepladser inden for dansk eller svensk territorium. Adgangskode kan fås på NorthAviMet-tilmelding ved oplysning af navn, adresse, email og certifikatnummer.

Flyvevejrtjenestekontorer

Flyvevejrtjenesten (VA) ved DMI, København yder meteorologisk tjeneste for flyvninger, der opererer fra civile flyvepladser i Danmark, Nordsøen og på Færøerne.

Telefonservice

Briefing/konsultation 39 15 72 72 (personlig betjening)

 

Det er altid en god idé at orientere sig om de generelle vejrforhold forinden opkald til meteorologen. Sig til meteorologen, hvad du allerede har indhentet af oplysninger, og briefingen bliver mere effektiv - alle sparer tid, og det næste opkald kommer hurtigere igennem.