twitter google+ facebook

Borgervejr FAQ

 • Spørgsmål: Jeg skal ud og købe en vejrstation. Hvilken vejrstation vil DMI anbefale og hvor kan jeg købe den?
 • Svar: DMI kan som offentlig institution ikke anbefale en bestemt vejrstation eller leverandør. Du kan prøve at kigge i pop-up-boksene til de vejrstationer, der allerede på Borgervejr. Mange af deltagerne skriver hvilke vejrstationer de har. Leverandører af vejrstationer kan findes ved søgning på internettet.
 • Spørgsmål: Jeg er tilmeldt Borgervejr, hvornår kan jeg begynde at sende data?
 • Svar: Så snart du er tilmeldt borgervejr kan du begynde at sende data. Systemet er helt automatisk, så snart du begynder at sende, vil dine data blive vist.
 • Spørgsmål: Jeg sender data til DMI, hvorfor de vises ikke på hjemmesiden?
 • Svar: Prøv i første omgang at teste om din mailaccount (SMTP-servernavn, password osv.) er sat rigtigt op. I stedet for at sende til borgervejr(at)dmi.dk kan du prøve at sende din egen mailadresse. Hvis din mailaccount er sat rigtigt op er der ikke andet at gøre end at kontakte DMI på borgervejr_hjaelp(at)dmi.dk
 • Spørgsmål: I mit vejrstationsprogram skal jeg angive navnet på min SMTP-server, hvordan finder jeg ud af hvad det er?
 • Svar: Information om navnet på din SMTP-server har du fået fra din internetudbyder. Du kan også finde information om SMTP-serveren i din e-mail-opsætning.
 • Spørgsmål: Jeg har svært ved at finde en god placering til min vejrstation, hvilke krav stiller DMI?
 • Svar: DMI stiller ingen krav til opstilling eller placering af måleudstyr, men vi har en række anbefalinger.
 • Spørgsmål: Efter hvilke kriterier udvælges de stationer, der vises på landkortene i Borgervejr? Jeg har oplevet, at min vejrstation kort efter introduktionen dukkede op i en kort periode på Danmark oversigts-kortet, men nu kommer det vist kun sjældent på hvis overhovedet.
 • Svar: Der er desværre ikke plads til at alle stationer kan vises på landkortene. Stationer, der vises på kortet frem for at komme på listen under kortet udvælges automatisk og de først tilmeldte deltagere har højest prioritet. Hvor en Borgervejrsstation ligger tæt op ad en af DMI’s stationer, så begge ikke kan vises på kortet, vil Borgervejrsstationen blive foretrukket.
 • Spørgsmål: Hvem har rettighederne til data, der vises på borgervejr.dk? Kan DMI bruge mine data i anden sammenhæng eller sælge dem?
 • Svar: DMI præsenterer kun data i Borgervejr. DMI kan ikke uden samtykke fra den enkelte leverandør benytte data til andet end Borgervejr - ej heller sælge data. Det er den enkelte stationsejer, der har rettighederne til egne data, og denne kan altid stoppe indsendelsen af data til DMI's Borgervejr.