twitter google+ facebook

Borgervejr - opsætning af software

 For at kunne deltage i Borgervejr skal du have et af følgende programmer:

 • Virtual Weather Station
 • Weather Display
 • Weatherlink

Opsætning af programmet VirtualWeatherStation ( VWS ) fra Ambient Weather

For at kunne sende e-mail fra VWS skal programmet være ”Internet Edition”.

 1. Vælg menupunkt /Internet/E-mail settings
  ”SMTP Server” skal udfyldes med den information, din internetudbyder har oplyst.
  ”To” skal altid være "borgervejr(at)dmi.dk"
  ”From” skal udfyldes med den afsender adresse man har opgivet ved registreringen til Borgervejr.
  ”Subject” skal ikke udfyldes.
  ”Display Units with Report” skal være slået til.
  ”Report Only Alarm Code” skal ikke være slået til.
  ”Send Line Feed” skal ikke være slået til.
 2. Vælg knappen ”Weather Report Schedule”
  Sæt interval til ”10 minutes”
  Tryk på ”Close”.
 3. Vælg knappen ”Weather Report Parameters”.
  Kryds af i kolonnen ”Value” for de sensorer, som din vejrstation har.
  Tryk ”Close”.
 4. Webkamera
  Hvis du vil sende billeder fra webkamera, så tryk på knappen ”Add” nederst til højre. Her skriver du det det filnavn, som skal medsendes.

 

 

Opsætning af programmet WeatherDisplay

Programmet kan hentes fra hjemmesiden http://www.weather-display.com.

For at sende e-mail til DMI, gør du følgende :

 1. Vælg menupunktet /Setup/Control Panel
 2. Vælg knappen FTP/internet/metar/email/ :
  Vælg det faneblad der hedder : ”Connections”
  Tryk på ”Main Interne Switch” så den er grøn og der står ”MAIN ON”.
  Vælg derefter det faneblad der hedder : ”Weather report email”
 3. Vælg knappen ”Select Message Elements” :
  I blokken ”Weather report Email to list” skal du :
  * skrive e-mail adressen "borgervejr(at)dmi.dk" og trykke på knappen >
  * skrive dit stationsnavn i feltet ”Station Name”
  * skrive din e-mail adresse i feltet ”Your email”
  * skrive navnet på din e-mail server i feltet ”SMTP mail Server”
  * evt. skrive dit brugernavn og password til din e-mailserver.
  I blokken ”Weather report times” vælger du tiderne hvert tiende minut fra kl. 00 00 til kl. 23 50. Det er et større arbejde.
  Det sidste, du skal gøre er at slå knappen ”Main” til så den er grøn, og den står på ”Main On”.
  Nu kan du teste om det virker ved at trykke på ”Test” knappen , hvorved der bliver sendt en mail.
  I blokken ”Attach a file” kan du sende en fil med. Det kan du bruge til at vedlægge en jpg fil fra et webkamera.
 4. Slut af med at trykke på ”OK” knappen.

Opsætning af programmet WeatherLink fra Davis

For at kunne sende e-mail fra programmet Weatherlink skal du have installeret et ekstra modul kaldet “Email/Phone Alert Expansion Module” (Davis part number 6512 ), se beskrivelse på Davis hjemmeside, http://www.davisnet.com.

Når modulet er installeret, konfigurerer du det på følgende måde:

 1. Vælg menupunktet /Setup/Setup email alerts
  I ”Current Conditions” vælges ”10 minutes”.
  I ”Alarm Notification” vælges ”Never”.
  I ”Email Format” vælges ”Text Messagin Format”
  Tryk ”OK” når du har valgt.
 2. Vælg knappen Configure Email :
  ”Mail Server Name” , ”SMTP Port” , ”User Name” og ”Password” skal udfyldes med den information ens Internet udbyder har oplyst.
  ”From address” skal udfyldes med den afsender adresse man har opgivet ved registreringen til Borgervejr.
  ”To address” skal altid være "borgervejr(at)dmi.dk"
  "Tryk ”OK” når du har valgt.
 3. Vælg knappen ”Select Message Elements” :
  I ”Current Conditions” skal du tilvælge de parametre som vil blive medsendt i e-mailen.
  Vælg efter de sensorer din station har :
  Temperatur  : ”Outside Temperature”
  Fugtighed : ”Outside Humidity”
  Vindsensorer: ”Current Windspeed” , ”10-min Avg Speed” og ”Wind Direction”
  Nedbørmåler: ”Day Rain”
  I ”Message options” vælger du ”Include Unites” , ”Include Station Name” og ”Include time stamp”
  I ”Message Lenght” vælger du ”Unlimited”
  I ”Alarm Notification Messages” skal der ikke vælges noget.
  Tryk ”OK” når du har valgt.
  Tryk ”OK” igen for at afslutte e-mail setup.

For teknisk assistance omkring Borgervejr, kontakt "borgervejr_hjaelp(at)dmi.dk"