twitter google+ facebook

Hvad er Borgervejr?

Borgervejr er din mulighed for at få vist dine vejrobservationer på dmi.dk sammen med andre brugeres observationer. Og har du et webkamera, som udelukkende viser vejret, så får du også vist billederne på nettet sammen med data fra vores egne stationer.

Alt hvad det kræves for at kunne deltage er:

 • Du skal have en automatisk vejrstation og/eller et webkamera
 • Vejrstationen eller webkameraet skal være koblet til din PC, der dels skal være tændt hele tiden og dels have en fast opkoblet internetforbindelse.
 • Du skal have et softwareprogram, der sørger for at sende data ind til DMI

Tilmeld dig Borgervejr

Kontakt "borgervejr_hjaelp(at)dmi.dk". Som deltager kan du få vist data om din vejrstation, placering af vejrstationen eller du kan få vist information om dig selv, hvis du har lyst.

Dine vejrdata skal sendes til DMI hvert 10. minut via e-mail. For at kunne det, skal du have ét af følgende programmer.

 • Virtuel Weather Station
 • Weather Display eller
 • Weatherlink

Vejledning om opsætning af programmerne

Observationsdata på Borgervejr opdateres hvert 10. minut. Følgende parametre kan vises:

 • Vindretning.
 • Vindhastighed
 • Vindstød
 • Temperatur
 • Luftfugtighed
 • Nedbør
 • Globalstråling
 • Solskinsminutter de seneste 10 minutter, samt
 • Webkamerabilleder

Der er både mulighed for at se aktuelle data og data et døgn tilbage, dog kun det seneste web-billede.

For at få en observation, der er så korrekt og repræsentativ som muligt for dit lokalområde, skal du forsøge at finde den bedst egnede placering til sin vejrstation.

Placering vejrstationen, opstilling og vedligeholdelse af instrumenter

Indsendte vejrobservationer gennemgår en automatisk kvalitetskontrol, inden de vises på dmi.dk, og data, der vurderes som sandsynligvis forkerte, vises ikke.

For teknisk assistance omkring Borgervejr, kontakt "borgervejr_hjaelp(at)dmi.dk"