twitter google+ facebook

Månedsstatistik, København

2018

København, månedsgennemsnit (DU)

Standardafvigelse

Minimum (DU)

Maximum (DU)

Afv. (%) fra 1979-88 middel

TOMS middel 79-88 (DU)

Jan 347 39 266 463 0.5 345
Feb 397 53 314 492 9.0 364
Mar 426 38 371 535 8.1 394
Apr 364 30 301 438 -8.5 398
Maj 360 20 327 410 -6.4 385
Jun 343 19 311 392 -5.7 364
Jul 332 15 302 368 -4.8 349
Aug 304 20 262 351 -7.0 327
Sep 294 24 232 360 -2.3 301
Okt 281 17 249 323 -4.4 294
Nov 293 29 246 343 2.8 285
Dec 293 27 230 356 -8.7 321


Ovenstående tabeller viser månedsstatistik for ozonlagsmålinger foretaget af DMI i København.

Kolonnerne angiver i rækkefølge:

  • den månedlige middelværdi af ozonlagets tykkelse i Dobson-enheder (DU).

  • standardafvigelsen fra middelværdien, således at 2/3 af de daglige målinger ligger indenfor intervallet fra (middelværdi-standardafvigelse) til (middelværdi+standardafvigelse).

  • den laveste henholdsvis højeste måleværdi for måneden.

  • hvor mange % månedsmiddel afviger fra middelværdien af månedsmiddel gennem 10-års-perioden 1979-1988, som er vist i sidste kolonne. Disse tal er opnået med TOMS instrumentet på Nimbus-7-satellitten (NASA).