twitter google+ facebook

Ozonhul over Antarktis

Det antarktiske ozonhuls udbredelse

Diagrammet viser de sidste 5 års daglige målinger, i forårsmånederne august - december, med arealet af ozonhullet over Antarktis. Ved "ozonhullet" forstås de områder, hvor ozonlagets tykkelse er mindre end 220 Dobson-enheder.

Målingerne fra satellit er indtil 2010 foretaget med OMI instrumentet (Ozone Monitoring Instrument) af FMI/KNMI/NASA Goddard Space Flight Center. Efter 1. januar 2010 er det målinger fra GOME-2-instrumentet ombord på METOP-A-satellitten (EUMETSAT/KNMI) og SCIAMACHY-instrumentet ombord på ENVISAT-satellitten (ESA/KNMI). Efter juli 2013 er det målinger fra GOME-2-instrumentet på METOP-B.

Det antarktiske ozonhuls minimumstykkelse

Diagrammet viser de sidste 5 års daglige målinger, i forårsmånederne august - december, med minimumsværdier af ozonlagets tykkelse over Antarktis, målt i Dobson-enheder.

Effekten af ozonhullet

Når solen i løbet af det sydlige forår kommer højere på himlen, ses effekten af det antarktiske ozonhul ved et stærkt forøget UV-strålingsniveau ved overfladen. Diagrammet viser, i hvor stor en brøkdel af området syd for -60 graders bredde, UV-indekset i skyfrit vejr kommer over 7.

For det tilsvarende område på den nordlige halvkugle er det maksimalt 1-2%, der i løbet af en sommer når tilsvarende UV-indeks. For Danmark (ca. 55 grader nordlig bredde) er et UV-indeks på 7 det maksimale, der opnås i løbet af en sommer.