twitter google+ facebook

Billeder fra de 12 METEOSAT kanaler

Europas nye avancerede vejrsatellit METEOSAT-8 leverer billeder fra hele 12 bølgelængder.

METEOSAT-8 - som hed MSG-1 indtil den blev operationel i slutningen af januar 2003 - har tre markante produktforbedringer til meteorologerne.

  • De får nu et billede hvert 15. minut imod hver halve time fra METEOSAT-7.
  • Opløsningen af billederne er forbedret - i den synlige del af spektret har METEOSAT-8 en opløsning på én kilometer mod METEOSAT-7’s 2,25 kilometer.
  • METEOSAT-8 optager billedet i 12 forskellige bølgelængder (eller 'kanaler') hvor METEOSAT-7 kun opererer med tre.

Bølgelængderne er udvalgt så de 'ser' forskellige elementer af betydning for vejr og klima. Fordelingen af både ozon, CO2 og vanddamp bliver simpelthen gjort visuelt tilgængelige. Alt i alt giver det meteorologerne 20 gange flere data at arbejde nu end tidligere.

Nedenfor ses det samme billede fra METEOSAT-8's 12 kanaler; hver med en lille uddybning af hvad kanalen anvendes til.

Kanalrundfart

Visible 0.6 og Visible 0.8

De “synlige” kanaler (0,64 og 0,81 µm) bruges til visuel bestemmelse af forskellige skyparametre. De kan tillige anvendes til at genkende landkonturer og til at følge f.eks. støvstorme. En digital behandling af information fra de to kanaler kan desuden benyttes til vegetationsanalyse.
 
 
 

Near Infrared 1.6

Den nær infrarøde bølgelængde (1,64 µm) bruges til at kende skyer fra sne og adskille skyer der består af vanddråber fra skyer der består af is.

Infrared 3.9

Den infrarøde kanal 3,92 anvendes til at påvise lave skyer og tåge om natten. Den kan tillige benyttes til måling af havtemperaturen og til at finde skovbrande.


Water Vapour 6.2

Vanddamp ses på 6,25 og 7,35. Disse to kanaler bruges derfor til at bedømme atmosfærens vandindhold og til at bestemme vindretningen i skyfri områder. De kan desuden anvendes til at anslå højden af semitransparente skyer.


Water Vapour 7.3

Vanddamp ses på 6,25 og 7,35. Disse to kanaler bruges derfor til at bedømme atmosfærens vandindhold og til at bestemme vindretningen i skyfri områder. De kan desuden anvendes til at anslå højden af semitransparente skyer.

Infrared 8.7

Infrarød 8,7 giver kvantitativ information om cirrusskyer, og anvendes desuden som ekstra information når der skal kendes forskel på skyer der består af is og skyer der består af vand.

Infrared 9.7

Infrarød 9,7 bruges til at holde øje med ozonkoncentrationen og vindsystemerne i den nedre del af stratosfæren.

Infrared 10.8

De infrarøde kanaler 10,8 og 12 bruges til at bestemme temperaturen af skyer og jordoverflade. De indgår tillige i bedømmelsen af atmosfærens instabilitet.

Infrared 12

De infrarøde kanaler 10,8 og 12 bruges til at bestemme temperaturen af skyer og jordoverflade. De indgår tillige i bedømmelsen af atmosfærens instabilitet.

Infrared 13.4

13,4 ser CO2 i atmosfæren. Den anvendes – som kanalerne 10,8 og 12 – til vurdering af atmosfærens instabilitet samt til at bestemme temperaturen af den nedre troposfære.

Af Niels Hansen

DMI 2. december 2002. Opdateret 4. februar 2004.

High Resolution Visible (HRV)

Sidst men ikke mindst så har METEOSAT-8 en “High Resolution Visible” (HRV) -kanal med høj detaljegrad til f.eks. skyfilm. METEOSAT-8’s HRV har en opløsning på ca. 1 x 1 kilometer sammenlignet med METEOSAT-7's 2,25 x 2,25 kilometer.

Alle billeder er copyright © 2002 EUMETSAT