twitter google+ facebook

UV-dose

UV-dosis beregnet fra målinger i København.

Daglig dosis

Den daglige dose vist sammen med middel og +-2 standard afvigelser for perioden 2000-2010.

Den daglige dose vist sammen med middel og +-2 standard afvigelser for perioden 2000-2010

Årlig dosis

Den daglige dose vist sammen med middel og +-2 standard afvigelser for perioden 2000-2010.

Den akkumulerede dose igennem året. Kurverne er som for øverste figur. Dage med manglende UV målinger er for den akkumulerede dose behandlet ved at bruge den seneste gode dagsmåling for disse dage. Dage med manglende målinger er markeret med gult.

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk
© DMI, 23. december 2011.