twitter google+ facebook

Luftkvalitetsindeks - forklaring

Indekset for luftkvalitet indeholder beregninger af de væsentlige komponenter af luftforureningen for de kommende 48 timer på Byvejr-lokaliteten.

De enkelte komponenter i indekset er standardiseret i EU-regi som den bedste måde at indeksere luftkvalitet på kort tidsskala. Læs mere http://airqualitynow.eu/about_indices_definition.php

Indekset udgøres af komponenterne svovldioxid, nitrogenoxider, kulmonoxid, ozon samt partikler. Et højt indeks betyder, at en eller flere af komponenterne tæt ved overfladen findes i koncentrationer, der overskrider en af EU-specificeret tærskelværdi.

Prognoser for luftens koncentrationer af de enkelte forureningskomponenter beregnes af DMI’s luftforureningsmodelsystem, der er baseret på vejrprognoser fra DMI’s operationelle vejrmodeller samt den amerikanske luftkvalitetsmodel CAMx (Comprehensive Air quality Model with Extensions). Grafikken rykker frem en gang i timen og datagrundlaget er baseret på fire daglige afviklinger af modelsystemet.

Det operationelle modelsystem beskriver de kemiske reaktioner i luften, luftens bevægelser, afsætningen på overfladen og udvaskning pga. nedbør og andre relevante processer. Luftens kvalitet udgøres af en kompleks blanding af processer, hvoraf de vigtigste udgør: lokale emissioner (fx. fra biler på vejene, skibe eller industri med tilførende årstids, måneds, dags og time variationer), lang-transport (fx. ved transport af partikler fra udenlandske kulkraftværker til Danmark) og kemiske reaktioner mellem luftens gasser, der er styret af de meteorologiske forhold. Generelt kan man sige at varmt højtrykspræget vejr giver anledning til dårlig luftkvalitet fordi gasser og partikler akkumuleres ved overfladen pga. en eventuelt lavtliggende inversion og lave vindhastigheder, imens nedbør og vind hhv. renser luften og spreder forureningen. Alle disse processer er der taget højde for i modelsystemet, som beregner koncentrationerne af gasser og partikler i et 4x4 km gitter; dvs. luftkvalitetsindekset skal ses som et gennemsnit over et 16 km2 stort område og angiver altså ikke forureningsniveauet i et givet gaderum, men er en rettesnor for byen som helhed. 

For yderligere information, kontakt Ulrik Smith Korsholm, kommunikation@dmi.dk

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder