twitter google+ facebook

Prognose for kommende måned og sæson

Månedsprognose

Udsigt udsendt den 19. september 2017 gældende til og med uge 41 (15. oktober)

Efter flere måneder med vådt og ret køligt vejr ser de kommende fire uger endelig ud til at byde på bedring, når et højtryk en stor del af tiden befinder sig over Nordøsteuropa. Det medfører en østlig eller sydøstlig strømning af varmere og tørrere luft ind over Danmark. Vejret ser dog ikke ud til at blive helt stabilt, da skyer og måske regnbyger kan komme in over landet fra øst.

I denne uge (uge 38) får vi først et par dage med ret køligt og vådt vejr. Efterhånden giver en højtryksryg os dog mest tørt vejr og nogen sol med svag vind og noget højere temperaturer. Følg løbende med i Landsudsigten for detaljer og daglige opdateringer.

I uge 39 og 40 giver prognoserne signal om et næsten stationært højtryk over det vestlige Rusland og Finland. Samtidig bevæger dybe lavtryk sig fra sydvest op mod Island. I den situation nærmer fronter sig Danmark fra vest, men det mest sandsynlige er, at højtrykket holder dem væk. Det betyder i så fald, at Danmark ligger i en mild østlig- eller sydøstlig luftstrøm. Vi skal nok ikke regne med megen sol, men vi kan typisk se frem til mest tørt vejr med noget højere temperaturer end normalt for årstiden. Du kan se, hvad der er normalt, nederst på siden. Dagtemperaturerne ligger mellem 16 og 18 grader, og på dage med sol kan vi nå behagelige 20 grader. I løbet af uge 40 ser højtrykket ud til at svækkes, så fronter med regn formentlig når ind over landet. Inden da, kan vi dog få nogle dage, hvor varm luft strømmer op over landet sydfra.

For uge 41 er prognosen endnu meget usikker. Det mest sandsynlige er en ret svag lavtryksaktivitet fra vest og mulighed for højtryk over kontinentet og Østeuropa. Det giver os i så fald en ret mild luftstrøm fra mellem syd og vest med nedbørsmængder omkring det normale og temperaturer 1 til 2 grader over det normale for årstiden.

Forstå efterårsvejret

Vil du gerne forstå efterårsvejret bedre, så læs 'Vejrkorset - efterårsvejrets fire hjørner'.

Myreperspektiv på et særligt efterårsfænomen i skovbunden. Foto H. Ingstrup.

Efterårets himmel kan være så stor, så stor, når skyerne holder sig lidt i baggrunden. Foto Flemming Sørensen.

Sæsonprognose

Udsendt 13. september og gældende for perioden oktober-november 2017

Oktober kan kaste et par solskinsdage af sig samt risiko for enkelte nætter med let frost. Måneden forventes dog efterhånden at blive mest præget af lavtryk og fronter med regn som passerer fra vest. Det giver os omskifteligt og ustadigt efterårsvejr. Samlet set forventes omkring den normale nedbør for måneden, hvor hovedparten falder i den sidste halvdel. Temperaturen varierer sandsynligvis en del, men ender også samlet set omkring det normale.

I november forventes lavtrykkene at tage en lidt nordligere bane over Mellemskandinavien. Det betyder, at vind og vejr primært kommer til os fra det nordvestlige og vestlige hjørne. Fra nordvest får vi blomkålsskyer med sol imellem, men også regnbyger. Fra vest får vi regnvejrspassager efterfulgt af kortere perioder med pænere vejr. Generelt forventes temperaturen lidt over, hvad der er normalt, og nedbør omkring det normale. 

December er endnu for usikker til at sige noget præcist om, men som det ser ud nu, tyder det på at den samlet set bliver lidt varmere og vådere end normalt. Dette udelukker naturligvis ikke kortere, kolde indslag, hvilket formentlig vil være lidt mere sandsynligt i den sidste halvdel af måneden.

En nedbørdag er i 10 års normalen antallet af dage hvor der falder 0,1 mm nedbør eller mere. For 30 års normalerne er det antallet af dage hvor der falder 1 mm nedbør eller mere. Siden 2002 er antallet af solskinstimer blevet observeret ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf som tidligere.

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 2017

Medier kan kontakte energi- og erhvervsmeteorologerne via DMI's pressekontor på telefon 39 15 75 09.

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder