twitter google+ facebook

Prognose for kommende måned og sæson

Månedsprognose

Udsigt udsendt den 12. juni 2018 gældende til og med uge 27 (8. juli 2018).

Efter den lange periode med ekstremt solrigt, varmt og tørt vejr, er mere omskifteligt og klassisk dansk sommervejr begyndt. Omslaget bringer stedvise byger med sig, der lokalt kan være kraftige og med torden. Et par svage fronter med lidt regn kan også passere landet vestfra. Takket være en højtryksryg, som strækker sig op over Sydskandinavien fra sydvest, ser det dog fortsat ud til, at vi får tørrere og varmere vejr end normalt for årstiden. En eller to kortere varmebølger er muligvis i sigte. Det bliver folk i de østlige egne, som kan tage de mest kortærmede skjorter på.

I denne uge (uge 24) befinder vi os i en noget ustabil og først lidt kølig luftmasse, som giver os omskifteligt vejr. Vi får både sol, skyer og enkelte byger. Et svagt regnvejr passerer landet vestfra sent om torsdagen, men generelt vil der kun komme små nedbørsmængder i ugens løb. Der er dog ingen grund til for alvor at trække indenfor, for vi får ret behagelige dagtemperaturer på op omkring 20 grader. De højeste temperaturer optræder østpå. I weekenden strømmer varmere luft op til os sydfra, men det kan medføre endnu mere ustabilt vejr. Følg løbende med i Landsudsigten for detaljer og daglige opdateringer

I uge 25 nærmer der sig en højtryksryg fra sydvest. Samtidig vil et lavtryk over Alperne og Italien medføre ustabilt vejr med stedvis kraftige byger over store dele af Kontinentet. Først på ugen kan der forekomme enkelte byger i de sydlige egne, men efterhånden får vi mest stabilt, tørt og solrigt vejr. Det bliver fortsat rart at cykle til arbejde, da vi fortsat får sommerlige dagtemperaturer på mellem 20 og ca. 25 grader. Om natten bliver det typisk mellem 10 og 17 grader. Det er stadig usikkert, hvordan det kommer til at se ud til Sankt Hans, men pt. peger prognoserne på, det bliver ustabilt og noget blæsende. Der er dog stadig mulighed for, at scenariet med en solrig og varm weekend bliver det dominerende.

I (uge 26 og 27) tyder det lige nu på, at højtryksrygge i perioder vil strække sig op mod Sydskandinavien og Danmark fra sydvest. Det vil give os tørt, solrigt og ret varmt vejr, hvor dagtemperaturen når op mellem 20 og 25 grader. Hvis et højtryk bliver liggende over eller øst for Danmark, er der mulighed for, at vi får en varmebølge. Højtryksryggene vil dog afløses af perioder med kølig vind fra vest eller nordvest. Enkelte fronter med lidt regn kan passere landet, og i disse perioder med ustadigt vejr, falder dagtemperaturen lidt til mellem 17 og 20 grader. Blomster og græs må holde ud lidt endnu, da nedbørmængden fortsat ser ud til at blive lavere end normalt.

Forstå sommervejret

Vil du gerne forstå sommervejret bedre, så læs 'Vejrkorset - sommervejrets fire hjørner'.

Foto Jan Andersen

Sæsonprognose

Udsendt 12. juni og gældende for perioden fra juli til og med september 2018
Næste prognose kommer den 17. juli kl. 16.00

De lange prognosekørsler indikerer fortsat højere lufttryk end normalt over Nordeuropa i hele perioden. Vi får derfor en betydeligt tørrere og en noget solrigere samt varmere sommer end normalt. Der er således i år ikke den store grund til at rejse sydpå i ferien, og vejret vil opleves som en stor forskel mod sidste års regnfulde og kølige sommer. Jetstrømmen, som overordnet styrer vores vejr, ser ud at blive mere nordlig end normalt og i flere perioder bølge (løbe) op nord for Skandinavien. Det vil betyde, at lavtrykkene fra Atlanten tager en nordlig bane rundt om Danmark. Det giver plads til højtryk med tørt og ret varmt vejr over store dele af Nordeuropa. 

Prognoserne for Juli og august peger på ret højtrykspræget og sommerligt vejr. Vi ser ud til at få flere højtryksrygge op over Skandinavien og dermed vil fronter med regn oftest holde sig langt vest for landet. Vi kan se frem til flere sammenhængende dage med solrigt og varmt vejr, kun kortvarigt afbrudt af skyer og lidt regn. Der vil sandsynligvis også komme kortere perioder med byger, som måske bliver kraftige og med torden. I de forventede perioder med højtryksrygge er det ret sandsynligt, at vi får et par varmebølger. Sandsynligheden for hedebølger er ret lav i starten af perioden. 

Fra slutningen af juli og et stykke ind i august måned kan vi få kortere perioder med meget varm luft, som kan give en hedebølge fra syd eller sydøst. Dermed tiltager risikoen for kraftige byger med torden. I gennemsnit ser både juli og august ud til at blive både tørrere og varmere end normalt. Nedbørsmængderne er ret usikre især i august, grundet muligheden for byger. 

I september er der tendens til fortsat relativt højtrykspræget vejr. Vi kan få perioder med noget tør og køligere luft fra vestlige eller nordligere retninger. I gennemsnit ser måneden ud til at ende tørrere end normalt, mens temperaturen antagelig bliver normal eller lidt over normal.

En nedbørdag er i 10 års normalen antallet af dage hvor der falder 0,1 mm nedbør eller mere. For 30 års normalerne er det antallet af dage hvor der falder 1 mm nedbør eller mere. Siden 2002 er antallet af solskinstimer blevet observeret ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf som tidligere.

Redaktion Trine Pedersen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 2018

Medier kan kontakte energi- og erhvervsmeteorologerne via DMI's pressekontor på telefon 39 15 75 09.

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder