twitter google+ facebook

NAO - Nordatlantiske oscillation

Grafik Carsten Kersø.

De to faser af den såkaldte nordatlantiske oscillation eller NAO, som påvirker strømningen i atmosfæren og dermed blandt andet, hvor vi i Danmark får vores vejr fra.

NAO er defineret ud fra forskellen i lufttryk mellem en vejrstation på øgruppen Azorerne, hvor trykket generelt er højt, og en vejrstation på Island, hvor trykket generelt er lavt.

Når trykforskellen er lille, fordi både lav- og højtryk er svage, så er NAO i den såkaldt 'negative fase'. Her oplever både det nordøstlige USA og det nordvestlige Europa kolde vintre med forholdsvis beskedne nedbørmængder. Til gengæld falder nedbøren som sne, bliver liggende og hober sig op.

Både i den kolde vinter 2009-2010 og igen i vinteren 2010-2011 var NAO stærkt negativ.

Når trykforskellen mellem Azorerne og Island derimod er stor, fordi både lavtrykket mod nord og højtrykket mod syd er stærke, så er NAO i den 'positive fase'. Det giver milde og fugtige vintre i Danmark.

Bemærk hvordan det tættest beboede område i Grønland langs den sydvestlige kyst konsekvent er i modfase til Danmark, så koldt hos os betyder mildt på Grønland og omvendt.

Af Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 11. september 2013.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder