twitter google+ facebook

Sådan læser du frontkort

Meningen med frontkortene er at give et hurtigt overblik over vejrsituationen, dels den aktuelle situation og dels situationen 24 timer senere. Tallene i nedenstående forklaring henviser til de lilla kursiverede tal på grafikken.

  1. De tynde linjer med tal på er isobarer, altså linjer gennem steder med samme lufttryk – tallene angiver her trykværdien.
  2. De blå H'er angiver et højtryk, altså et område, hvor trykket er højere end i omgivelserne. På tilsvarende vis angiver de røde L'er lavtryk, altså områder, hvor trykket er lavere end i omgivelserne.
  3. De farvede områder i forskellige gule, røde og orange nuancer viser områder med nedbør. Jo mørkere farver, jo kraftigere nedbør.
  4. Linjerne med blå trekanter er koldfronter, altså linjer, hvor koldere luft fortrænger varmere luft. Trekanterne angiver bevægelsesretningen.
  5. Linjerne med røde 'buler' er varmfronter, altså linjer, hvor varmere luft fortrænger koldere luft. ”Bulerne” angiver bevægelsesretningen.
  6. Linjerne med lilla trekanter og 'buler' er okklusioner. De dannes ofte i slutfasen af et lavtryks udvikling, når koldfronten, der bevæger sig hurtigere end varmfronten, indhenter denne, og fortrænger den varme luft, der tidligere befandt sig mellem de to fronter, til de højere luftlag.

Af Olaf Mathiassen, vagthavende meteorolog, kommunikation@dmi.dk

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Tilmeld dig DMI's varsler om farligt vejr på SMS
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
DMI's -nyheder